Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลหนองบ่อ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ปฏิบัติหน้าที่งานด้านสาธารณสุข จำนวน 35 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้บรรยายอบรมให้ความรู้จากปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี

[ 18-03-2564 ] Hits:31

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ