ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

[ 15-06-2563 ] Hits:7

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

[ 02-08-2562 ] Hits:0

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

[ 02-09-2562 ] Hits:2

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ห่างไกลโรคภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

Share

 

 วันที่ 5 และ 7 กันยายน พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดโครงการจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ห่างไกลโรคภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โดย นายสมบัติ  สรรพสาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้และอนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมลพิษจากขยะที่มีต่อชุมชนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี