ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

[ 15-06-2563 ] Hits:7

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

[ 02-08-2562 ] Hits:0

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

[ 02-09-2562 ] Hits:2

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ

     วันที่ 21 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ แต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทุกวันอังคารของสัปดาห์อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบ่อ ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสงวน ศรไชย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบ่อ ประจำปีการศึกษา 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2558

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ขอเชิญพี่น้องประชาชนซึ่งมีทรัพย์สินตั้งอยู่พื้นที่ตำบลหนองบ่อ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี

ประจำปี 2558 ดังนี้

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558

- ภาษีป้าย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2558

-ภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2558

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตั้งแต่วัน จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โทร. 045-840312 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2559 (9)

     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ประจำเดือน  เมษายน  2559 ในวันที่ 5 เมษายน 2559 จากกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัว (วันผู้สูงอายุ)

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ   ได้กำหนดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัว (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ในวันที่  12  เมษายน  2559  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   ณ  บริเวณอาคารตลาด อบต.หนองบ่อ  

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2559

    ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ในวันที่่ 7 มิถุนายน 25ั59ิ จากกองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ขอเชิญพี่น้อประชาชน เที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำตำบลหนองบ่อ และพี่น้องชาวตำบลหนองบ่อ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 ณ วัดสระบัว บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองบ่อ และพื้นที่ใกล้เคียวเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ

อ่านเพิ่มเติม...