ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

[ 15-06-2563 ] Hits:22

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

[ 02-08-2562 ] Hits:14

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

[ 02-09-2562 ] Hits:18

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

     วันนี้ (1 ก.ย. 59) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบ่อ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบ่อ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน เป็นการจัดอบรมให้ความรู้โดยมีเป้าหมายคือครูและผู้ปกครองของเด็ก ศพด.อบต.หนองบ่อ เป็นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของเด็ก การประเมิน EQ โรคที่พบบ่อยในเด็ก การป้องกันการบาดเจ็บ และคำแนะนำต่างๆ โดย คุณอุไรวรรณ หลาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ และคุณพิไลพรรณ ศรีสันต์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้.

 

อ่านเพิ่มเติม...

12 สิงหามหาราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเพล ณ วัดสระบัว บ้านหนองบ่อ

     เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม เพื่อเป็นพระราชกุศล คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ผู้ปกครอง และนักเรียน ศพด.อบต.หนองบ่อและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเพล ณ วัดสระบัว บ้านหนองบ่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองบ่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลหนองบ่อุชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ

     วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลหนองบ่อุชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ผลการคัดเลือก ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองบ่อ คือ คุณพ่อสมจิตร ทองมาลี และรองประธาน คือ คุณพ่อสุนันท์ จันทร์ทรง

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

     วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายเรืองชัย ธานี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ นายเกริกชัย สายสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และนางอุไรวรรณ สงวนพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อร่วมกับกองศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบ่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมกลุ่มปลูกเห็ดตับเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  ได้กำหนดการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมกลุ่มปลูกเห็ดตับเต่า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในวันที่ 16 - 17  มิถุนายน  2559  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี  โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติ  รู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (9)

    ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ในวันที่่ 7 มิถุนายน 25ั59ิ จากกองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

โฟร์โมสต์ร่วมกิจกรรมเล่านิทานกับเด็กๆ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ

     วันที่ 21 มิถุนายน 2559 โฟร์โมสต์ร่วมกิจกรรมเล่านิทานกับเด็กๆ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...