ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

[ 15-06-2563 ] Hits:22

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

[ 02-08-2562 ] Hits:14

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

[ 02-09-2562 ] Hits:18

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และประชาชนเข้าร่วมโครงการแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อเห็นชอบร่าง แผนพัฒนา 4 ปี ตำบลหนองบ่อ (พ.ศ.2561- 2564)

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2559

 วันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ออกรับฟัง & และนำความต้องการของประชาชน ม.1 – ม.13 ตำบลหนองบ่อ เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จัดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 พร้อมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อ่านเพิ่มเติม...

เที่ยวสวนสัตว์_59

    วันที่ 4 พ.ย. 59  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับเด็ก โดยไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี 

 เด็กๆได้รับความสนุกสนานในการทัศนศึกษาครั้งนี้อย่างเต็มที่ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สวนสัตว์อุบลราชธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าชมและให้ความรู้แก่เด็กๆ

 

 

 

 

 

 

 ภาพบรรยากาศในการทัศนศึกษาในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่) ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ ตำบลหนองบ่อ สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

     วันนี้ (ุ7 ก.ย. 59) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ จัดกิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการป้องกันฟันผุ การใช้ฟลูออไรด์เป็นวิธีที่ยอมรับกันทั่วไปว่าสามารถป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "เด็กดีมีเงินออม" เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้กับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

     วันนี้ (ุ6 ก.ย. 59) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด สาขาอุบลราชธานี ่จัดกิจกรรม "เด็กดีมีเงินออม" เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้กับเด็ก และมอบกระปุกออมสินให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม.

 

อ่านเพิ่มเติม...