ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

[ 15-06-2563 ] Hits:7

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

[ 02-08-2562 ] Hits:0

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

[ 02-09-2562 ] Hits:2

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ช่วยกันจับงูที่เข้าไปอยู่ในรถเก่ง ของอาจารย์โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.20 น. พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ช่วยกันจับงูที่เข้าไปอยู่ในรถเก่ง ของอาจารย์โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา ขอแสดงความชื่นชม เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการร้อยรักร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองถวายความภักดีในหลวง รัชกาลที่ 9

     วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายสมบัติ สรรพสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ นายเกริกชัย สายสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดโครงการร้อยรักร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองถวายความภักดีในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจิตอาสาทำดีเพื่อถวายราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ นำโดยท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมจิตอาสาทำดีเพื่อถวายราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ จุดศาลหลักเมือง เทศบาลนคร วัดทุ่งศรีเมือง วัดแจ้ง วัดป่าน้อย และโรงเรียนสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแสดงออกในการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2560 นำโดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อทุกคน ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล...

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

     วันที่ 14 กันยายน 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาผู้นำสุขภาพและสร้างความปลอดภัย ในเด็กและเยาวชนตำบลหนองบ่อ

    วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาผู้นำสุขภาพและสร้างความปลอดภัย ในเด็กและเยาวชนตำบลหนองบ่อ โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ตัวแทนนักเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลหนองบ่อ จำนวน 6 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา และนักเรียน กศน. ตำบลหนองบ่อ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ บ้านจานตะโนน ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

   วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  นายสมบัติ สรรพสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ออกปฏิบัติงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรณคต ณ บ้านจานตะโนน ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปี 2560

    วันที่ 22 มิถุนายน 2560 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝัง และส่งเสริมให้เด็กมีความกตัญญูกตเวทีและได้แสดงความรัก อ้อนน้อม ต่อครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน ตามประเพณีอันดีงามของไทย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...