ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี…

[ 04-05-2561 ] Hits:10

 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ

[ 01-02-2561 ] Hits:34

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 03-05-2561 ] Hits:27

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่) ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ ตำบลหนองบ่อ สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

     วันนี้ (ุ7 ก.ย. 59) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ จัดกิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการป้องกันฟันผุ การใช้ฟลูออไรด์เป็นวิธีที่ยอมรับกันทั่วไปว่าสามารถป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "เด็กดีมีเงินออม" เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้กับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

     วันนี้ (ุ6 ก.ย. 59) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด สาขาอุบลราชธานี ่จัดกิจกรรม "เด็กดีมีเงินออม" เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้กับเด็ก และมอบกระปุกออมสินให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม.

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

     วันนี้ (1 ก.ย. 59) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบ่อ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบ่อ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน เป็นการจัดอบรมให้ความรู้โดยมีเป้าหมายคือครูและผู้ปกครองของเด็ก ศพด.อบต.หนองบ่อ เป็นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของเด็ก การประเมิน EQ โรคที่พบบ่อยในเด็ก การป้องกันการบาดเจ็บ และคำแนะนำต่างๆ โดย คุณอุไรวรรณ หลาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ และคุณพิไลพรรณ ศรีสันต์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้.

 

อ่านเพิ่มเติม...

12 สิงหามหาราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเพล ณ วัดสระบัว บ้านหนองบ่อ

     เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม เพื่อเป็นพระราชกุศล คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ผู้ปกครอง และนักเรียน ศพด.อบต.หนองบ่อและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเพล ณ วัดสระบัว บ้านหนองบ่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองบ่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลหนองบ่อุชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ

     วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลหนองบ่อุชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ผลการคัดเลือก ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองบ่อ คือ คุณพ่อสมจิตร ทองมาลี และรองประธาน คือ คุณพ่อสุนันท์ จันทร์ทรง

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

     วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายเรืองชัย ธานี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ นายเกริกชัย สายสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และนางอุไรวรรณ สงวนพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อร่วมกับกองศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบ่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...