ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี…

[ 04-05-2561 ] Hits:10

 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ

[ 01-02-2561 ] Hits:34

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 03-05-2561 ] Hits:27

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาผู้นำสุขภาพและสร้างความปลอดภัย ในเด็กและเยาวชนตำบลหนองบ่อ

    วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาผู้นำสุขภาพและสร้างความปลอดภัย ในเด็กและเยาวชนตำบลหนองบ่อ โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ตัวแทนนักเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลหนองบ่อ จำนวน 6 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา และนักเรียน กศน. ตำบลหนองบ่อ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ บ้านจานตะโนน ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

   วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  นายสมบัติ สรรพสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ออกปฏิบัติงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรณคต ณ บ้านจานตะโนน ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปี 2560

    วันที่ 22 มิถุนายน 2560 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝัง และส่งเสริมให้เด็กมีความกตัญญูกตเวทีและได้แสดงความรัก อ้อนน้อม ต่อครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน ตามประเพณีอันดีงามของไทย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2559

    วันที่ 18 มีนาคม 2560 นายสมบัติ สรรพสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2559

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ขอเชิญพี่น้องประชาชนซึ่งมีทรัพย์สินตั้งอยู่พื้นที่ตำบลหนองบ่อ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี

ประจำปี 2559 ดังนี้

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559

- ภาษีป้าย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2559

-ภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2559

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตั้งแต่วัน จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โทร. 045-840312 

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 17 มกราคม 2560

   วันที่ 17 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมบริจาคเงิน/สิ่งของ เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยครอบครัว นายสมัย จันทร์พวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 และครอบครัว นายสาคร ส่งเสริม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ หมู่ที่ 12 ณ บ้านสำลาก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานั

 

อ่านเพิ่มเติม...

21 ธันวาคม 2559

วันนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ซึมซับ ความหวงแหน และอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองสืบไป ไม่ว่าจะเป็นการย้อมผ้ามะเกลือ การฟ้อนกลองตุ้ม การบรรยาย ขั้นตอนการเลี้ยง และทอผ้าไหม
ในการไปศึกษาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากประธานศูนย์หม่อนไหม ท่านอาจารย์ประครอง บุญขจร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ รวมถึงคุณยายทุกๆท่านที่ให้ความเอ็นดูลูกหลาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

22 ธันวาคม 2559

"แม้เวลาผ่านเลยล่วง แต่ใจทุกดวงยังมีพ่ออยู่"
ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์
ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

อ่านเพิ่มเติม...