ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

[ 15-06-2563 ] Hits:7

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

[ 02-08-2562 ] Hits:0

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

[ 02-09-2562 ] Hits:2

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบผ้าห่มให้ผู้สูงอายุ

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ กองสวัสดิการสังดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับผู้สูงอายุ เเละ ผู้ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราธานี วันที่ 10 ธันวาคม 2562


 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการชมรมผู้สูงอายุ 2562

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ดำเนินการจัดโครงการชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบ่อ ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบ่อ


 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

 

 435412.jpg - 74.40 KB435414.jpg - 83.05 KB435416.jpg - 106.86 KB

“รังไหม ใบหม่อน”
เคล็ดลับหน้าใส ไร้สิว ผิวนุ่มชุ่มชื่น
ด้วยสบู่สมุนไพร สกัดจากธรรมชาติ น้ำผึ้งแท้????????
**ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
ร่วมกับ ตำบลหนองบ่อ**
-------------------------
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี ประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ผู้ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์ รังไหม ใบหม่อน และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ผู้สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และได้รับเกียรติจาก นายเกริกชัย สายสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 


 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2562

 

     

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประกาศ ณวันที่ 27  มกราคม 2563

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (8)

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)  จำนวน  1  อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 27  ธันวาคม  2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จะดำเนินการออกออกสำรวจจำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปูลกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง ให้พนักงานสำรวจมีอำนาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวของในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการได้ และมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี ทั้งนี้ให้ผู้เสียภาษีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร รวมถึงอาจขอให้ผู้เสียภาษีชี้เขตที่ดินหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้ตั้งแต่วันที่ 15  พฤศจิกายน 2563  เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่งานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 045-840312


 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ

                  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  2. การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
  3. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วัยใส ห่างไกล เอดส์
  4. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ รับและยื่นแบบซึ่งจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561
  6. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกู้ชีพกู้ภัย