ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

[ 18-06-2562 ] Hits:41

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 12-06-2562 ] Hits:43

 การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562  (3)

การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 256…

[ 02-05-2562 ] Hits:51

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองการศึกษา
     
 
 
 
นางสาวชลธิชา พรรณอินทร์
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวสุกัญญา ทองประมูล
นางสาวกชพร  ไชยโยธา
นางวันเพ็ญ อินทร์แก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ครู
ครู
     
     
พนักงานจ้าง
     
 
 
 
นายสกลเกียรติ สุทธิกุล
 
 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
     
นางสาวน้ำเพชร สรรพสาร
นางสาวณัฐธิยา ดอกดวง
นางสาวจินดาวรรณ ส่งเสริม
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
     
      
นางพรทิพย์ บุญขจร
นางสาวสุรีจันทร์ สายโสภา
 นางสาวอนัทฉรา  ส่งเสริม
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
 คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก