ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

[ 18-06-2562 ] Hits:100

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 12-06-2562 ] Hits:93

 การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562  (3)

การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 256…

[ 02-05-2562 ] Hits:90

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2559

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้กำหนดการออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ (HIV) ประจำเดือน มีนาคม 2559  เพื่อให้การออกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอความร่วมมือมายังท่านประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว  ให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้  ให้มารับเงินเบี้ยยังชีพในวันพุธที่  2  มีนาคม  2559  เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  และสถานที่ที่กำหนดตามตารางแนบท้ายนี้น